P S I & L I D É

MÍSTO

NA MÍSTĚ NEZÁLEŽÍ, NENÍ PROBLÉM KAMKOLI DOJET, NEJLÉPE VŠAK OKOLÍ OLOMOUCE A PRAHY.

FOCENÍ

PŘEVÁŽNĚ PSI, ŠTĚNATA, CHOVATELSKÉ STANICE

KONĚ A JINÁ ZVÍŘATA

LIDÉ, SVATBY, PÁRY, RODINY, DĚTI

RŮZNÉ UDÁLOSTI A FOTOGRAFIE PRODUKTŮ

ALE PO DOMLUVĚ JE SNAD MOŽNÉ FOCENÍ  ČEHOKOLIV :)

V případě zájmu mě kontaktujte na e-mail 

P S I

Š T Ě Ň A T A

A K Č N Í

K O N Ě

S V A T B Y

P O R T R É T Y   L I D Í

J I N Í   M A Z L Í Č C I

T Ě H O T E N S K É

P Á R Y

D Ě T I

J I N Á   Z V Í Ř A T A

P R O D U K T Y

A R C H I T E K T U R A

V I D E O   P R O D U K C E